Multimedia Art Productions

  • Stichting Musick’s Monument
  • Foundation Musick’s Monument http://www.musicksmonument.com
  • het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) 802625769
  • de contactgegevens van de instelling; Het Haf 19 - 3823TP Amersfoort
  • Dr W. Kuiper - voorzitter
  • Dr A. Holthuizen - secretaris
  • P.C.L. Bär-Giese - penningmeester
  • het beloningsbeleid- géén beloningen
  • de doelstelling van de ANBI -The Stichting Musick’s Monument produces Historical Art Productions. Pictures, music and text are integrated: You will hear music from the same period and the same area of origin as the visual materials; these are supplemented with explanatory text. From this combination evolves something like a Gesamtkunstwerk (a total work of art), a complete new way of digital art presentation.


OVERZICHT 2017 STICHTING MUSICK’S MONUMENT

In 2017 heeft de Stichting MM aan NETTO inkomsten gehad - € 3532
BTW 21% = € 742
GIFTEN 2017 voor projecten door ANBI gift:
P.C.L Bär-Giese - H. Meijer TOTAAL € 4.600.-

ONKOSTEN projecten: Luther/Josquin project ITALY
TOTAAL € 3405.-

Onkosten betalingsverkeer-verzekering
TOTAAL € 241.-

Terug te ontvangen BTW TOTAAL € 84.-


Uitgaven NETTO € 3.929.- waarvan € 825.- BTW

Saldo op zakelijke rekening 31-12-2017 € 1.000,33
Saldo op zakelijke spaarrekening 31-12-2017 € 17,81


2
3


ANBI-2021
ANBI-2020
ANBI-2019
ANBI-2018
ANBI-2017
ANBI-2016
ANBI-2015