Multimedia Art Productions

 • Stichting Musick’s Monument
 • Foundation Musick’s Monument http://www.musicksmonument.com
 • het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) 802625769
 • de contactgegevens van de instelling; Het Haf 19 - 3823TP Amersfoort
 • Dr W. Kuiper - voorzitter
 • Dr A. Holthuizen - secretaris
 • P.C.L. Bär-Giese - penningmeester
 • het beloningsbeleid- géén beloningen
 • de doelstelling van de ANBI -The Stichting Musick’s Monument produces Historical Art Productions. Pictures, music and text are integrated: You will hear music from the same period and the same area of origin as the visual materials; these are supplemented with explanatory text. From this combination evolves something like a Gesamtkunstwerk (a total work of art), a complete new way of digital art presentation.
 • OVERZICHT 2015 STICHTING MUSICK’S MONUMENT
  In 2015 heeft de Stichting MM aan inkomsten gehad -
  € 0.-

GIFTEN 2014 voor projecten door ANBI gift: L.J.C Meijer-Kroonder - P.C.L Bär-Giese - H. Meijer TOTAAL € 6.450.-


ONKOSTEN projecten: ‘Madame Manet’-project LONDON TOTAAL € 724.-

Luther’-project - snaren TOTAAL € 174.-

Onkosten betalingsverkeer-verzekering TOTAAL € 233.-

Terug te ontvangen BTW TOTAAL € 1.108.-

Algemene 21%BTW uitgaven projecten € 5.263.- waarvan € 1.051.- BTW

Algemene 6%BTW uitgaven projecten € 42.- waarvan € 3.- BTWSaldo op zakelijke rekening 31-12-2015 € 271,04
Saldo op zakelijke spaarrekening 31-12-2015 € 17,681

2

3

4

ANBI-2021
ANBI-2020
ANBI-2019
ANBI-2018
ANBI-2017
ANBI-2016
ANBI-2015