Multimedia Art Productions

  • Stichting Musick’s Monument
  • Foundation Musick’s Monument http://www.musicksmonument.com
  • het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) 802625769
  • de contactgegevens van de instelling; Het Haf 19 - 3823TP Amersfoort
  • Dr W. Kuiper - voorzitter
  • Dr A. Holthuizen - secretaris
  • P.C.L. Bär-Giese - penningmeester
  • het beloningsbeleid- géén beloningen
  • de doelstelling van de ANBI -The Stichting Musick’s Monument produces Historical Art Productions. Pictures, music and text are integrated: You will hear music from the same period and the same area of origin as the visual materials; these are supplemented with explanatory text. From this combination evolves something like a Gesamtkunstwerk (a total work of art), a complete new way of digital art presentation.
  • OVERZICHT 2018 STICHTING MUSICK’S MONUMENT
In 2017 heeft de Stichting MM aan NETTO inkomsten gehad - € 100 BTW 21% = € 17
GIFTEN 2018 voor projecten door ANBI gift: P.C.L Bär-Giese & H. Meijer TOTAAL € 6.500.-
ONKOSTEN projecten: Rembrandt in Friesland TOTAAL € 998.-
Rembrandt & Saskia: Love and Marriage in Friesland 1634
https://youtu.be/lC0QWyCMSGw
Anne Boleyn-Tower of London TOTAAL € 894.-
Königin Theresa von Bayern TOTAAL € 654.-
Bayerisches Nationalmuseum München - Felix & Fanny Mendelssohn - Franz Liszt
https://youtu.be/_GiT3BRVsWA

Onkosten betalingsverkeer Onkosten verzekering
Terug te ontvangen BTW TOTAAL € 463.-

Uitgaven NETTO € 2.288.- waarvan BTW 480.-
Saldo op zakelijke rekening 01-01-2018 € 1.000,33 Saldo op zakelijke spaarrekening 31-12-2018 € 2.388,18


1


2


3
4

ANBI-2021
ANBI-2020
ANBI-2019
ANBI-2018
ANBI-2017
ANBI-2016
ANBI-2015