Multimedia Art Productions

  • Stichting Musick’s Monument
  • Foundation Musick’s Monument http://www.musicksmonument.com
  • het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) 802625769
  • de contactgegevens van de instelling; Het Haf 19 - 3823TP Amersfoort
  • Dr W. Kuiper - voorzitter
  • Dr A. Holthuizen - secretaris
  • P.C.L. Bär-Giese - penningmeester
  • het beloningsbeleid- géén beloningen
  • de doelstelling van de ANBI -The Stichting Musick’s Monument produces Historical Art Productions. Pictures, music and text are integrated: You will hear music from the same period and the same area of origin as the visual materials; these are supplemented with explanatory text. From this combination evolves something like a Gesamtkunstwerk (a total work of art), a complete new way of digital art presentation.
  • OVERZICHT 2016 STICHTING MUSICK’S MONUMENT

In 2016 heeft de Stichting MM aan inkomsten gehad -
€ 0.-

GIFTEN 2016 voor projecten door ANBI gift: P.C.L Bär-Giese - H. Meijer
TOTAAL € 3.552.-

ONKOSTEN projecten: Luther project WITTENBERG
TOTAAL € 1137.-

Luther’-project - snaren
TOTAAL € 43.-
Onkosten betalingsverkeer-verzekering
TOTAAL € 238.-

Terug te ontvangen BTW
TOTAAL € 439.-
Algemene 21%BTW uitgaven projecten € 2.527.- waarvan € 439.- BTW

Saldo op zakelijke rekening 31-12-2016 € 1.136,07
Saldo op zakelijke spaarrekening 31-12-2015 € 17,81
1

2
3


4


5


6

ANBI-2021
ANBI-2020
ANBI-2019
ANBI-2018
ANBI-2017
ANBI-2016
ANBI-2015