Multimedia Art Productions

 • Stichting Musick’s Monument
 • Foundation Musick’s Monument http://www.musicksmonument.com
 • het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) 802625769
 • de contactgegevens van de instelling; Het Haf 19 - 3823TP Amersfoort
 • Dr W. Kuiper - voorzitter
 • Dr A. Holthuizen - secretaris
 • P.C.L. Bär-Giese - penningmeester
 • het beloningsbeleid- géén beloningen
 • de doelstelling van de ANBI -The Stichting Musick’s Monument produces Historical Art Productions. Pictures, music and text are integrated: You will hear music from the same period and the same area of origin as the visual materials; these are supplemented with explanatory text. From this combination evolves something like a Gesamtkunstwerk (a total work of art), a complete new way of digital art presentation.
 • OVERZICHT 2019 STICHTING MUSICK’S MONUMENT
  In 2019 heeft de Stichting MM aan Bruto inkomsten gehad -
  € 1450 waarvan € 252 BTW
In 2019 heeft de Stichting MM aan Bruto uitgaven gehad - € 3200 waarvan € 555 BTW
In 2019 heeft de Stichting MM Bruto uitgaven gehad - € 1840 waarvan géén BTW teruggevraagd kan worden
GIFTEN 2019 voor projecten door ANBI gift: P.C.L Bär-Giese & H. Meijer TOTAAL € 8.000.-
ONKOSTEN projecten:
Totale kosten € 3516.-
Totale kosten € 624.-
Totale kosten € 70.-

Totale kosten € 988.-
 • Onkosten bij concert bij Boekpresentatie Thera Coppens - Hermitage Amsterdam en Kortrijk België
Totale kosten € 39.-


Terug te ontvangen BTW € 303.-
Saldo op zakelijke rekening 01-01-2019 ……..€ 2.388,18 Saldo op zakelijke rekening 31-12-2019……. € 2.023,35
Saldo op zakelijke spaarrekening 01-01-2019 ……..€ 17,83
Saldo op zakelijke spaarrekening 31-12-2019 ……..€ 17,83
2019

ANBI-2020

ANBI-2018
ANBI-2017
ANBI-2016
ANBI-20151


2

ANBI-2021
ANBI-2020
ANBI-2019
ANBI-2018
ANBI-2017
ANBI-2016
ANBI-2015