Multimedia Art Productions

M en P Op het Rokkin
“Pianoforte Fabrikeurs van hunne Majesteiten” Meincke & Pieter Meijer

Scherm­afbeelding 2024-04-21 om 23.27.46
adamse courant

Amst. Crt., den 10 Juny 1779.
MEINCKE MEYER, geweezene Compagnon van JOHANNES ZUMPI, beroemde Muziek-Instrumentenmaker tot Londen, neemt de vrijheid, lieden van Distinctie en verdere Kenners der Muziek te berigten, dat hy zig te  Amsterdam gestabileerd heeft, in Compagnieschap met zyn Broeder PIETER MEYER, tot voortzetten van dezelfde Affaires, in ‘t maaken van allerhande soorten van FORTEPIANO INSTRUMENTEN, door hem veel verbeterd, en verre overtreffende alle andere tot nog toe bekend; zy verzoeken ieders Gunst en Recommandatie. Hunne Woonplaats is op de Kolk, op den hoek van de Voorburgwal, by de Brug, te Amsterdam.


IMG_6977 2
Meincke en Pieter Meijer op den Nieuwen dijk bij den Dam 1787
Scherm­afbeelding 2024-04-20 om 15.29.10
Scherm­afbeelding 2024-04-20 om 15.29.43
trouwen Michael Andries

Meincke trouwen


Den 17 July 1801

Meinecke Andries Meyer van London. Luthers. Oud 34 Jaren. Op ’t rockin in No 156.
Ouders dood. Gead: met zijn broeder Lodewyk Meyer. Woont als boven.
Anna Hall. Van Amsterdam. Luthers. Oud 28 Jaren in de Wolvenstraat. Ouders dood. Gead: met de doodced. Van haar Ouders.

Meinecke Andries Meyer geboren 1767 te London
Anna Hall geboren 1773 te Amsterdam.

Johan Lodewijk Meijer

Amsterdam den 8 April 1808

Johan Lodewijk Meyer
Van London. Luthers. Oud 36 Jaren. In de Nes bij de Lombert Steeg. Ouders dood. Gead. Met zijn Broeder Meinke Andries Meyer in de Nieuwe Spiegelstraat
Anna Willes. Van Amsterdam Luthers. Oud 29 Jaren op de heerengragt bij de gasthuismolen Steeg. Ouders dood. Gead. Met de doodcel. Van haar ouders Jochem Willes, Johanna Volkers

John Ludowyk Meyer geboren London 1772
John Ludwich Meijer - John Ludwig Meijer - John Ludwich Meijer

Johan Lodewijk broer Meincke

Op 8 mei 1844 was zijn beroep nog pianomaker. Een jaar later géén beroep

1840
 8 mei 1844
18 mei 1845 geen beroepMichael Andries Meijer fortepianomaker op het huwelijk van Sara Meijer 21 December 1825
Anna Hall overleden

fortepianomaaker
sara Meijer trouwen


Michael Andries Meijer leefde nog bij het trouwen van zijn zoon Herman Meijer in 1836 en was toen 69 jaar
BEROEP PIANOSTELLER…het bedrijf is dan Kerkstraat bij de Spiegelstraat 814
Anna Hall overleden

 

Michael Andries Meijer
Hermanus trouwen
HERMAN9 Juni 1841 Catharina Carolina Meijer trouwt.
Michael Andries Meijer, ZONDER BEROEP, is dan 73 jaar oud.

1841 zonder beroep
trouwen Catharina Caroline MeijerOp t Rokkin
 
MA Meijer handtekening 3

Meinecke Andries Meijer

Kinderen:
Sara Meijer 1802-
Anna Elizabeth Meijer
Catharina Carolina
Herman Meijer
Christina Elizabeth Meijer 1810-
Andries Meijer 1812-1835

Scherm­afbeelding 2024-04-23 om 09.02.27

In 1796 breidde Pieter de firma uit door een filiaal te openen in Hamburg. Pieter is nergens te vinden in het archief van Amsterdam. Waarschijnlijk werkzaam in HAMBURG. De levensloop van Meincke is in het archief van Amsterdam duidelijk terug te vinden.

Scherm­afbeelding 2024-04-22 om 20.04.57
Scherm­afbeelding 2024-04-22 om 20.04.42
Scherm­afbeelding 2024-04-22 om 20.04.07
Pieter Meijer Hamburg-2
Pieter Meijer Hamburg

Johan Geoerge:Meincke Meijer
JOHAN GEORGE MEIJER SMID adres SCHANS
MEINCKE & JOHAN LODEWIJK MEIJER PIANO BOUWERS SPIEGELSTRAAT hoek KERKSTRAAT


MEINCKE (Michael Andries) Meijer leefde nog bij het trouwen van zijn zoon Herman Meijer in 1836 en was toen 69 jaar
BEROEP PIANOSTELLER…het bedrijf is dan Kerkstraat bij de Spiegelstraat

 

Michael Andries Meijer
Johan Lodewijk broer Meincke

Op 8 mei 1844 was Johan Lodewijk zijn beroep nog pianomaker. Een jaar later géén beroep…

1840
 8 mei 1844

In 1792 werd Johann Gottlieb Nicolai aangesteld tot commissionair van de Amsterdamse pianobouwers Meincke en Pieter Meijer.
De organist en componist Johann Gottlieb Nicolai werd in 1744 in het Duitse Münster geboren, maar woonde het grootste deel van zijn leven in Zwolle. Vanaf 1775 tot aan zijn overlijden in 1801 was hij stadsorganist van Zwolle van de Grote of Michaëlskerk. De dubbeluitgave van zijn A.B.C. pour le clavecin ou forte piano (een methode) en de 24 Sonates pour le clavecin sur les 24 tons de la musique (een bundel met 24 sonates en 22 preludes in 24 toonsoorten) verscheen vermoedelijk in 1790.

NICCOLAI

De Gebroeders M. en P. MEYER, alom bekende Forte Piano Maakers, woonende te Amsterdam, laten hier mede aan alle Liefhebbers van hunne Forte Piano’s bekend maken, dat zy J.G. NICOLAI, Organist alhier te Zwolle, verzogt hebben, hun Commissionair van hunne Forte Piano’s voor alom hier in de Provincie Overyssel te willen zyn: Indien nu in ‘t vervolg iemand verkiezen mogt een Stuk te koopen, wordt dezelve hier mede verzogt, zig direct aan gemelden J.G. NICOLAI te addresseeren, zonder dat hij nodig heeft zig deswegens by hun te Amsterdam te melden, doordien niemand dezelve aldaar in ’t minste goedkooper zal kunnen hebben dan by meergemelden alhier in Zwolle. Tegenwoordig zyn te bekomen: een à f 300: een à f 260: en een à f 210 zonder Lessenaar. Indien’er zig Liefhebbers mogten vinden van Stukken tot meerderen of minderen prys, zo moeten dezelve extra besteld worden. Behalven de bovengemelde drie soorten van Stukken zyn ‘er zonder extra bestelde, nooit geene klaar. Uit naam van hun zal de meergemelde Commissionair wel voor hunne stukken willen repondeeren: indien’er dus iets aan komen zoude, dat aan onvolmaaktheid toe te schryven was, die addresseere zig direct door den van hun verzogten Commissionair aan hun: zy zullen den bezitter van het Instrument zoeken te vrede te stellen, dit hebben zy by hun verblyf alhier willen bekend maaken. Zwolle den 21 Juny 1792.

MEINCKA en P. MEYER.


Meijer:Nicolai