Multimedia Art Productions

DRIE GENERATIES SMID te AMSTERDAM & LAREN (Zevenend/Eemnesserweg)

Johan Casper Hendrik Meijer 1771 - †?
Johan George Meijer 1806 - †?
Carel Hendrik Meijer 1845 - †1892
registratie-met-koers
Johan George:Fikke
Overzicht van het leven van Johan George inclusief tweede huwelijk in een late registratie

Johan George pijp

"JOHAN GEORGE MEYER geboren 7 Septb. 1806”

Tabakspijp van porselein met stummel ketel, knophiel en rechte insteeksteel met insnoeringen. Ketel voorzijde handgeschilderd binnen een bloemenkrans "JOHAN GEORGE MEYER GEBOREN 7 SEPTB. 1806". Filtband in bladgoud. Steelmerk in onderglazuur blauw. Oorspronkelijke buffelhoornen zak en roer met gafacetteerde knopen, tordering, ring en groene slap.

amsterdam pipeMUSEUM

IMG_0485

In de mannelijke lijn is dit glas in de familie Meijer doorgegeven…zeker bij Carel Hendrik Meijer begonnen maar misschien eerder.
BOLWERK OSDORP No 76
met gasfabriek en kaart

Scherm­afbeelding 2024-03-20 om 10.43.13
Anna Adelhijd en Meijer
Scherm­afbeelding 2024-03-03 om 14.16.00

ALIDA DULKEN (11 Januari 1809 - 12-05-1859) x Johan George Meijer ( 7 September 1806 - ?)
uitsnede-alida-2

RIDDERSTRAAT
registratie ridderstraat
BELANGRIJK
BOLWERK FABRYK HUIS NO 76 Margaretha Koers (geboren 3 december 1771), de moeder van Alida Dulken en de moeder Anna Adelheid Heins (2 februari 1774 geboren) van Johan George in huis
Hieruit blijkt dat Margaretha Koers op 24 Maart 1853 en Anna Adelheid 12 Juni 1851 overleden zijn.JOHAN GEORGE MEIJER, smid, woon en werkplaats op het bolwerk Osdorp No 76 naast de suikerraffinaderij van C. De Bruyn & Zonen
No 74 & No 75 suikerfabriek No 74 a wachthuis


koperdraaijer
schans de Bruin
76
suikerfabriek

Op het bolwerk Osdorp vestigde zich rond 1820 de suikerraffinaderij van C. De Bruyn & Zonen (LATER NEDERLANDSE SUIKERRAFFINADERIJ). In 1848 wilde deze firma haar grond verkopen, maar de nieuwe koper stelde als voorwaarde dat hij het hele terrein wilde hebben, in pacht dan wel in eigendom. Daarvoor moest de firma onderhandelen met de gemeente, die hier ook eigendom had. In 1852 droeg de firma het deels ook door aanplempingen vergrote terrein van 1 bunder, 53 roeden en 63 vierkante ellen over aan de Nederlandsche Suikerraffinaderij voor 50 jaren in erfpacht tegen betaling van 700 gulden per jaar Deze fabriek ging in 1877 failliet, waarna de Amstel suikerraffinaderij de productie voortzette.

gasfabriek 1833
Gasfabriek 1833

No 74:75:76
Scherm­afbeelding 2024-03-15 om 12.40.18

Buffa_en_Zonen,_Afb_010001000859

suikerraffinaderij van C. De Bruyn & Zonen
MOLENPAADJE
met gasfabriek en kaart
gasfabriek 1833
Gasfabriek 1833
Scherm­afbeelding 2024-03-20 om 10.43.13
BOLWERK NO 76???De Bruyn & Zn., de latere Nederlandsche Suikerraffinaderij


De
NV Nederlandsche Suikerraffinaderij was een bedrijf in Amsterdam dat ruwe rietsuiker verwerkte tot geraffineerde suiker.
Het bedrijf is ontstaan door toedoen van C. de Bruyn die vanaf
1820 eigenaar was van een kleine suikerraffinaderij op de Lijnbaansgracht. In 1834 schafte hij een stoominstallatie aan, voor proceswarmte (om door ijzere stoombuizen de hitte door de geheele fabryk te leiden) en mechanische energie (eene machine van 6 paardenkrachten). In 1834 kocht hij twee aanpalende suikerraffinaderijen op.
Zijn drie zoons namen het bedrijf over en er werd uitgebreid, waartoe de resterende panden in het blok werden opgekocht en gesloopt. Het aantal stoomketels nam toe tot zeven in
1841. In dit jaar werd 25 kton ruwe rietsuiker verwerkt. De heren namen het er goed van want ze hebben prachtige stallen doen bouwen, een groot aantal Engelsche paarden, Engelsche rijknechts doen overkomen ... hetgeen bij velen geheime afgunst wekt. In 1843 werd tegenover de bestaande raffinaderij een nog grotere gebouwd, op Bolwerk osdorp. Deze fabriek ging in 1846 in productie. Dag en nacht werd gewerkt, en in de verlichting voorzag de Hollandsche Gaz-fabryk, die vanaf 1847 lichtgas ging leveren.


looiersgracht 3
Eigendom Joghan George Meijer

looiersgracht-2

Johan George Meijer had een pakhuis aan de Elandsstraat E1863.


Elandstraat
Pakhuis JG

Johan George Meijer had een huis op perceel E1482
Tweede Lauwerier dwarsstraat
Huis Johan George
smeden
JOHAN GEORGE MEIJER tweede huwelijk