Multimedia Art Productions

M en P Op het Rokkin
“Pianoforte Fabrikeurs van hunne Majesteiten” Meincke & Pieter Meijer

Amst. Crt., den 10 Juny 1779.

adamse courant

MEINCKE MEYER, geweezene Compagnon van JOHANNES ZUMPI, beroemde Muziek-Instrumentenmaker tot Londen, neemt de vrijheid, lieden van Distinctie en verdere Kenners der Muziek te berigten, dat hy zig te Amsterdam gestabileerd heeft, in Compagnieschap met zyn Broeder PIETER MEYER, tot voortzetten van dezelfde Affaires, in ‘t maaken van allerhande soorten van FORTEPIANO INSTRUMENTEN, door hem veel verbeterd, en verre overtreffende alle andere tot nog toe bekend; zy verzoeken ieders Gunst en Recommandatie. Hunne Woonplaats is op de Kolk, op den hoek van de Voorburgwal, by de Brug, te Amsterdam.

MEINCKE & PIETER MEIJER
csm_MPMeyer_ban_7d5ccb7185

  • 1781 • Op de hoek van de Kolk en N.Z. Voorburgwal

1781 • Op de hoek van de Kolk en N.Z. Voorburgwal

 

  • 1781 • te May op den N. Dijk, het 14de huis van den Dam

  • 1782 – 1786 • Op de Nieuwendijk, ‘t 14de huis van den Dam

  • 1787 – 1788 • Op de Nieuwendijk, ‘t 13de huis van den Dam

Het gaat hier waarschijnlijk om de volgende panden:
Rechts van de straat perceel F80, F81 en F83: alle drie in handen van sleeper Willem van Haaren

F80, F81 en F83
IMG_6977 2
Meincke en Pieter Meijer op den Nieuwen dijk bij den Dam 1787

F2702 en F2701- in bezit van A.B.C. Sinkel

Rokkin


  • 1801 Op ‘t Rokkin tussen Kalfsvelsteeg en Langebrug

Kalfsvelsteeg
Hilmer-0
1
Hilmer-2


  • 1789 – 1806Op ‘t Rockin ‘t 4de huis van de Nauwe Kapelsteeg, 156.

Op ‘t Rokin bij de Naauwe Kapelsteeg, 156
Scherm­afbeelding 2024-05-08 om 15.39.59
Dam en Soestdijk
Scherm­afbeelding 2024-05-08 om 15.50.47

  • 1809 – 1810 • Op ‘t Rokin bij de Naauwe Kapelsteeg, 156.

Op ‘t Rockin ‘t 4de huis van de Nauwe Kapelsteeg, 156.


  • 1811 – 1818 • Op ‘t Rokin, bij het Valbruggetje, 175.

• 1811 – 1818 • Op ‘t Rokin, bij het Valbruggetje, 175.
Scherm­afbeelding 2024-05-08 om 15.53.19
drie

Johan Georg Wilhelm Schreijer werkt mee in het pianobedrijf Meincke en Pieter Meijer

11-12-1810 kopen Hilmer Meijer, Johan George Wilhelm Schreijer en Meincke Andries Meijer Huis en erf, tussen Olieslagerssteeg en Spui (valbrug) LOCATIE ROKIN

Hilmer Meijer is getrouwd met Christina Asselina Poggenbeek
Johan George Wilhelm Schreijer is getrouwd met Lubina Catharina Poggenbeek
Hilmer Meijer is overleden voor 1822:

10-08-1822
Hilmer voor 1822 overleden
  • • Kerkstr. bij de Spiegelstr., 814.

• Kerkstr. bij de Spiegelstr., 814.

een aangenaam

Hilmer Meijer is getrouwd met Christina Asselina Poggenbeek
Johan George Wilhelm Schreijer is getrouwd met Lubina Catharina Poggenbeek

Scherm­afbeelding 2024-05-10 om 20.15.43
NOTJ01262000135 kopie
NOTJ01262000136 kopie
NOTJ01262000137 kopie